Kaumātua Festival


Home > Events & Shows > Kaumātua Festival

Kaumātua Festival

Te Tākiri o Ata Kaumātua

Koro Don with Kori Kaumātua Ōtaki welcomes you to a cultural day of celebration for Kaumātua & the community with Kapa Haka, waiata, dance & music.

Powhiri at 8am.
Free community event.

Schedule for the day posted soon...


Piki mai, kake mai, whakatau mai rā!

Show Times


9:00 am | 29/07/2023

Ticket Types


Free entry.